KD 

 

Sborník KD - Krasová deprese 10 (2004) - Karst Depression vol. 10 (2004)

Distribuce / Distribution:
 

Martin PŘIBIL
mart.pribil@seznam.cz +420/723515248

 

Aleš BUFKA:
a.bufka@seznam.cz +420/776003996

 

& kol.

  Obsah / Contens:
1

Under/water/ground. Několik poznámek k zaplavení Pražského metra při povodních roku 2002. [Part 1/2]

Under/Water/Ground: Several Comments on Flooding of the Prague Subway During Flood in 2002. [Part 1/2]

Martin PŘIBIL

4

Epsomit. Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)

Epsomite. A Find of a Significant Accumulation of Epsomite at the Šturec Deposite in Kremnica ( Slovakia )

Jan ALBRECHT

5

Obsah, Index, marasmus montanus

Contents, Index, marasmus montanus.

6

Podzemní továrna Quarz. Společný podzemní závod firem Steyr-Daimler-Puch a Flugmotorenwerke Ostmark Roggendorf u Melku (Dolní Rakousy).

Underground Factory Quarz: A Joint Plant of Steyr-Daimler-Puch and Flugmotorenwerke Ostmark Companies Roggendorf near Melk ( Niederösterreich, Austria ).

Miroslav SÁDOVSKÝ

16

Under/water/ground. Několik poznámek k zaplavení Pražského metra při povodních roku 2002. [Part 2/2] >>> dokončení ze str. 3

Under/Water/Ground: Several Comments on Flooding of the Prague Subway During Flood in 2002. [Part 2/2]

Martin PŘIBIL

18

K počátkům těžby uranových rud v Čechách.

On an Outset of Uranium Ores Mining in Bohemia.

Aleš BUFKA

18

Výklenek v jámě Marie. Prostora neznámého určení v hloubce 30 metrů.

A Recess in the Maria Shaft. An Indeterminate Recess at a Depth of 30 Metres.

Vladimír LIPTÁK

19

Skutina: potápěčův omyl.

The Skutina Fort: Error of a Diver.

Martin PŘIBIL

20

Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu.

Radioactive Raw Materials and Their Use in Germany in Hitler´s Times

Aleš BUFKA

24

Štěpánovský revír v letech 1767-1773.

The Štěpánov Mining District During 1767-1773.

Dalibor Velebil

26

Striepky zo Slovenska.

Short Notes from Slovakia.

.Jan ALBRECHT

28

Podzemní rafinerie Dachs IV. Nedokončená podzemní rafinerie firmy Schell Rhenania - Ossag AG v Osterode /Harz/.

Underground Refinery Dachs IV: An Unfinished Underground Refinery of Shell-Rhenania-Ossag AG Company at Osterode ( Harz ).

Miroslav SÁDOVSKÝ

32

Historie nikl-měděného dolu Rosenhein - Sohland.

A History of the Nickel-Copper Mine Rosenhein - Sohland.

Aleš BUFKA

33

Asanace dolu Jeroným u bývalé obce Lauterbach Stadt v Císařském lese.

A Clearance of Hieronymus Mine near Former Settlement Lauterbach Stadt ( Čistá ) in the Císařský les Forest ( Kaiserwald ).

Martin PŘIBIL

34

Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45.

The Cínovec Mine (Zinnwald) During 1938-45.

Aleš BUFKA

36

Hlubinné dobývání kaolínu na Karlovarsku.

Underground Mining of China Clay in the Karlovy Vary ( Karlsbad ) Region.

Aleš BUFKA

37

Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi.

Anthracite Mines in the Settlement Chobot near Vlašim.

Aleš BUFKA

37

Dobývání kaolinu na Brdech.

Mining of China Clay in the Brdy Mts.

Aleš BUFKA

38

Podzemní lomy v okolí Maastrichtu. Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002.

Underground Quarries around Maastricht. Report on TMS Permon Sint Pietersberg 2002 Action.

Daniel JURÍČEK

44

Roşia Montană. Likvidace starobylé hornické osady.

Roşia Montană: A Clearance of the Ancient Mining Settlement

Dalibor VELEBIL

46

Jeskyně Výpustek: Pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně.

The Výpustek Cave: A Remarkable Example of Symbiosis of the Cave and Human Being.

Martin PŘIBIL

59

Opiové doupě. Marasmus montanus. Krátké zprávy

Opium Lair - Marasmus Montanus - Short Notes.

Aleš BUFKA

59

Tisová u Kraslic. Zasypání úpadnice.

Tisová u Kraslic ( Eibenberg ). Backfilling of an Incline.

Aleš BUFKA

60

Jeskyně Humpleu, Romania: Part 4. Legenda o gigadómech.

The Humpleu Cave, Romania: Part 4. A Legend of Gigadomes.

Michal KOLČAVA, Martin PŘIBIL & al


  Tiráž / Imprint:

impessum
imprint

Krasová deprese. - číslo 10. - Praha, KD - Báňsko-historická a speleologická společnost: březen 2004. - 72 stran +4 strany obálky. - ISSN: 1214-6021
Krasová deprese (Karst depression). - volume 10. - Prague - Czech Republic, publisher: KD - Society for History of Mining and Speleology: March 2004. - 72 pages + cover 4 pages. - ISSN: 1214-6021
vedoucí editor:
editor in chief:
Martin PŘIBIL (mart.pribil@seznam.cz, +420/723515248)

editoři
editorship:

Aleš BUFKA (a.bufka@seznam.cz +420/776003996), Dalibor VELEBIL (dalibor.velebil@nm.cz)
redakce:
redaction:
Martin PŘIBIL, Aleš BUFKA, Dalibor VELEBIL, Miroslav SÁDOVSKÝ, Michal KOLČAVA, Eva SÁDOVSKÁ
technici a podpora:
technicians & support:
Marek PRAŽÁK, Rastislav KRIŽAN, Miloš VRBATA, Robert ŠVAJDA, Norbert WEBER, at al.

vydává:
publish:

KD - Báňsko-historická a speleologická společnost
KD - Society for History of Mining and Speleology
IČO:65400631
Praha, březen 2004
Prague - Czech Republic, March 2004,
ISSN:
1214-6021  
design & typography:
Martin Přibil
distribuce:
distribution:
Martin PŘIBIL, email: mart.pribil@seznam.cz, tel.: +420/723515248
Aleš BUFKA, email: a.bufka@seznam.cz, tel.: +420/776003996
Michal KOLČAVA,email: mayk@atlas.cz, tel.: +420/603461451)
adresa:
address:
Martin Přibil, Opletalova 30, PSČ: 11000, Praha 1, Czech Republic, email: mart.pribil@seznam.cz, tel.: +420/723515248
tisk:
press:
Geoprint Liberec
e-mail:
krdep@email.cz (KD),
mart.pribil@seznam.cz (M. PŘIBIL)

Varování:

Krasová deprese je uzavřená sníženina v krasových horninách, kruhového, oválného, protáhlého i nepravidelného půdorysu a nálevkovitého, válcovitého i mísovitého tvaru. Vznikají nejčastěji rozpouštěním hornin, vzácněji jde o propadlé stropy jeskyň.

Chraňte přírodu - chraňte podzemí!